Misiunea Instituției

  Învățământul preuniversitar brașovean se definește prin exercitarea competentă a demersului managerial, concretizat într-o activitate deosebit de complexă, activă și eficientă, ce implică în egală măsură colectivul inspectoratului școlar și unitățile de învățământ, în vederea asigurării performanțelor dorite.

Reglementări privind învățământul dual

In baza OUG nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, Ministerul Educatiei Nationale a aprobat metodologia-cadru privind organizarea si functionare a invatamantului dual și metodologia admiterii in invatamantul dual.

Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual, aprobata prinOMEN nr. 3554/29.03.2017a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2017.

Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in invatamantul dual șiCalendarul admiterii in invatamantul dual de stat (anexa la metodologie) pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3556/29.03.2017a fost publicată înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

  1. este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
  2. asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici
  3. operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilir;
  4. facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

În baza reglementările mai sus menționate, se desprind următoarele avantaje pentru firmele și elevii interesați de învățământul dual:

-     Creșterea  relevanței și calității formării profesionale, prin asigurarea accesului elevilor la resurse tehnologice actuale și dobândirea unei experiențe timpurii în relație cu un potențial loc de muncă, oferite în cadrul practicii organizate în răspunderea principală a operatorilor economici direct interesați în angajarea absolvenților;

-     Creșterea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, printr-o abordare integrată a educaței și formării profesionale, în școală și la un potențial loc de muncă, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare;

-     Implicarea sporită a angajatorilor direct intesați în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;

-    Includerea cu prioritate în proiectul planului de școlarizare a solicitărilor operatorilor economici pentru învățământul dual;

-    Participarea operatorilor economici în procesul decizional din unitatea de înăţământ prin reprezentarea acestora în consiliul de administraţie al şcolii. În cazul unităţilor scolare care şcolarizează exclusiv în IPT şi au o pondere majoritară în învământul dual, consiliul de adminidstraţie al unității de învățământ avizează candidaturile pentru ocuparea postului de director şi posturilor didactice vacante.

-    O mai mare implicare a firmelor în procesul de selecţie a elevilor şi o libertate mai mare în stabilirea probelor de admitere la nivelul unităţii şcolare în parteneriat cu agenţii economici;

-    Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic , inclusiv dual

In conformitate cu calendarul de activitati din Nota MEN-CNDIPT nr. 961/5.04.2017, solicitarile de şcolarizare prin învăţământul dual se transmit de operatorii economici interesați, conform modelului din Anexa 2 la OMEN nr. 3554/29.03.2017, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Trehnic, până la data de 19 aprilie 2017, prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , sau fax la numărul 021.312.54.98.

Materiale ataşate:

-          OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual (în versiune editabilă - fomat word) - descarcă AICI

-     OMEN nr. 3556/29.03.2017 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in invatamantul dual șiCalendarul admiterii in invatamantul dual de stat (anexa la metodologie) pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor. Descarcă AICI

-     Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic (inclusiv dual).

AFIS tl 2019 v2 mic

Consortiul Cultural Corona

„Istorii 1877 Stories” Expoziție multimedia interactivă, inspirată de rețelele de socializare

Istorii 1877 Stories”

Expoziție multimedia interactivă, inspirată de rețelele de socializare

Citește mai departe...

10154294 755900451116256 3658007384760921222 n

CLICK PENTRU TOATE

ACTIVITATILE CURENTE