Începând cu sesiunea de examen de acordare a gradului didactic II, august 2020, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, are noi atribuţii de perfecţionare, unice la nivel naţional, pentru specializările: Asistenţă Socială, Comunicare şi Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Programele de examen pentru aceste specializări sunt postate pe site-ul Universităţii.

http://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-ii/