Dosarele cadrelor didactice din judeţul Braşov care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, sesiunea 2020, au fost transmise la Universitatea "Valahia" din Târgovişte.

Pentru informaţii referitoare la rezultatul evaluării dosarelor, respectiv, eliberarea certificatelor de echivalare, accesaţi pagina web: dppd.valahia.ro

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde