Proba orală eliminatorie de cunoașterea limbii maghiare, la care pot participa acei candidați, care doresc să ocupe un post didactic vacant/rezervat în anul școlar 2021-2022 în unități de învățământ cu predare în limba maghiară, se va desfășura miercuri, 9 iunie 2021, începând cu ora 14 la Colegiul Național „Áprily Lajos” din Brașov.

Comisia de mobilitate

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde