Referitor la: Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și pentru proba de interviu.

Având în vedere prevederileMetodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată cu Ordinul M.E. nr. 4597 din 06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare, prevederile din Calendarul concursului, respectiv prevederile cuprinse în Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursulpentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nr. 116/DTI/23.06.2022, facem cunoscute următoarele:

În perioada 14-18 septembrie 2022, are loc „Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Candidații care au luat minim nota 7 la proba scrisă vor putea, în perioada 14-18 septembrie 2022, să își înregistreze opțiunile pentru unitatea la care candidează și să încarce documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare.

Succes tuturor candidaților !

 

 

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde