Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată cu OME nr. 4597/2021, modificată și completată prin OME nr. 3026/2022

Funcții vacante:

OME 3026/2022:

OME 4597/2021

Procedura ME de inscriere platforma:

Calendarul concursului:

Bibliografia:

Conditii de inscriere:

Documente necesare inscrierii:

Documente editabile necesare inscrierii:

Fisele de post:

 

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde