Către,

Unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Brașov

În atenţia
domnişoarei /domnului preşedinte al Consiliului Școlar al Elevilor

CONVOCATOR

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor art.78-80, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.3838 din 23.05.2016,

Biroul Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Brașov

convoacă:

Adunarea Generală extraordinară a Consiliului Județean al Elevilor Brașov, în a patra sesiune de lucru pe anul
curent, la Colegiul Național „Andrei Șaguna", ora 15:00, pe data de 15 septembrie 2017.

PREȘEDINTE, NATANAEL TOMA

Ordinea de zi

1.Prelucrarea Metodologiei de Alegeri a Consiliului Elevilor pe anul școlar 2017-2018.

2.Secretariat.

3.Diverse. 

Sunt invitați toți președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Brașov (sau reprezentanții acestora, în baza unei delegări scrise), împreună cu profesorii - consilierii educativi (dintr-o localitate grupul de elevi poate fi însoţit şi de către un singur cadru didactic, dacă unităţile şcolare din acea localitate convin asupra acestui lucru)

Consortiul Cultural Corona

Aniversare Scoala de Televiziune iMedia Pro
Citește mai departe...
Muzeul ca instrument de invatare

Expoziții Călătoare și  Muzeul de Etnografie Brașov invită cadrele didactice la o întâlnire cu tema ”cum putem folosi muzeul ca instrument de învățare”.

Citește mai departe...

10154294 755900451116256 3658007384760921222 n

CLICK PENTRU TOATE

ACTIVITATILE CURENTE