Către,

Unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Brașov

În atenţia
domnişoarei /domnului preşedinte al Consiliului Școlar al Elevilor

CONVOCATOR

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor art.78-80, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.3838 din 23.05.2016,

Biroul Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Brașov

convoacă:

Adunarea Generală extraordinară a Consiliului Județean al Elevilor Brașov, în a patra sesiune de lucru pe anul
curent, la Colegiul Național „Andrei Șaguna", ora 15:00, pe data de 15 septembrie 2017.

PREȘEDINTE, NATANAEL TOMA

Ordinea de zi

1.Prelucrarea Metodologiei de Alegeri a Consiliului Elevilor pe anul școlar 2017-2018.

2.Secretariat.

3.Diverse. 

Sunt invitați toți președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Brașov (sau reprezentanții acestora, în baza unei delegări scrise), împreună cu profesorii - consilierii educativi (dintr-o localitate grupul de elevi poate fi însoţit şi de către un singur cadru didactic, dacă unităţile şcolare din acea localitate convin asupra acestui lucru)