OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ

Etapa județeană

26 martie 2022

Elevii calificați la etapa judeţeană a olimpiadei de limba engleză, se vor prezenta în data de 26 martie 2022, între orele 8.15 şi 8.45, pentru repartizarea în săli, după cum urmează:

  • Elevii de la ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a), la Liceul Vocațional de Arte Plastice ”Hans Mattis Teutsch” – Bulevardul Valea Cetății, nr. 8 Brașov
  • Elevii de la ciclul liceal (clasele IX-XII), la Școala Gimnazială nr. 4 – Str. Jepilor, nr. 1, Brașov

Listele nominale cuprinzând repartizarea pe săli, vor fi afișate la avizierele unităților de învățământ mai sus menționate, în data de 25.03.2022, începând cu ora 10,00

Proba scrisă va începe în data de 26 martie 2022, la ora 9.00.

Durata probei este de 120 de minute pentru elevii de la învățământul gimnazial și de 180 de minute pentru elevii de la învățământul liceal.

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/cartea de indentitate și stilou/pix cu pastă albastră.

Inspector școlar pentru limbi moderne,

Prof. Ana-Maria Vlădău

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde