Etapa specială de bacalaureat- Centrul de Examen- Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu”, Brașov, str. Castelui Nr.2

"(18) Absolvenţii de liceu care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele examenului de bacalaureat naţional - 2020 pot susţine probele examenului în etapa specială, conform calendarului examenului naţional de bacalaureat - 2020.
    (19) Candidaţilor din categoriile enumerate la alin. (18), care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele susţinute în etapa anterioară, desfăşurate în perioada 22 - 25 iunie 2020."

Calendarul etapei speciale :

3-5 iulie 2020- Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

6 iulie -Limba și literatura română-Proba Ea) - probă scrisă

7 iulie -Proba obligatorie a profilului-Proba Ec) - probă scrisă

8 iulie -Proba la alegere a profilului-Proba Ed) - probă scrisă

9 iulie -Limba și literatura maternă-Proba Eb) - probă scrisă

10 iulie -Afișarea rezultatelor ( ora 12,00)

            - Depunerea contestațiilor ( 14.00-19.00)

11 iulie -Rezolvarea contestațiilor

12 iulie-Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

Succes!