În atenția cadrelor didactice care doresc detașarea în funcțiile de conducere vacante,

Ca urmare a finalizării organizării concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat ale județului Brașov, funcțiile neocupate prin concurs vor fi ocupate prin detașare. PO Nr. 12933/17.12.2021 detaliază modul de ocupare al acestor funcții, fiind valabilă înclusiv pentru cadrele didactice care ocupă aceste funcții până la 17.01.2022.

PO o regăsiți mai jos,  anexată împreună cu lista funcțiilor vacante și cu acordurile privind detasarea pentru funcția de director și de director adjunct ( în format editabil).

Vă dorim succes!

Procedura operationala

Lista funcțiilor vacante

Acord Director

Acord director adjunct

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde