Inspectoratul Școlar Județean Brașov derulează proiectul Erasmus+ „Găsește plăcerea în învățare”, 2020-1-RO01-KA101-079351, având ca scop creșterea gradului de satisfacție a elevilor, părinților și profesorilor, în urma participării la activități extrașcolare nonformale, adaptate nevoilor și pasiunilor lor. 

 

Obiectivele proiectului:

 

O1: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din consorțiu de a utiliza metode moderne de predare, în context nonformal, care să conducă la mutarea accentului de pe transmiterea de informație pe dezvoltarea de competențe pentru viață, adecvate nevoilor de dezvoltare personală a elevilor.

 

O2: Creșterea calității ofertei educaționale a Palatului și Cluburilor elevilor, asigurându-se respectarea principiilor incluziunii și egalitătii de șanse.

În vederea atingerii acestor obiective și a îmbunătățirii ofertei palatului și Cluburilor Copiilor vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea următoarelor chestionare:

Chestionar pentru părinți:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYA0pbyvjoAsZr1kgw8zRKvMBDbg4T5lqleNDt8TY24ylqNw/viewform?usp=sf_link

 

Chestionar pentru elevi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnLpj9VAcsxNBW__HFFVy61x39yHHo1tEUF_hGJ-T4A_l60w/viewform?usp=sf_link

Vă mulțumim anticipat pentru timpul acordat!

Ecipa de proiect

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde