validare a statelor de personal qi a statelord e platd prin programul, ,Edusal

 

Pentru a asigura acurateţea situaţiilor transmise la MEN, pe baza cărora se întocmesc alte situaţii de raportare, de exemplu la fundamentarea bugetului, rectificări bugetare, etc. dvs trebuie să operaţi datele în EduSAL.

 

 Din acest motiv revenim cu rugămintea ca toate datele referitoare la cheltuielile salariale să le operaţi în EduSAL.
Vă reamintim că în conformitate cu Ordinul Comun nr. 4576/123/2445 din 1 noiembrie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, plata salariilor se face în baza Situaţiei centralizatoare privind plata salariilor generată din EduSAL. Vă ataşăm şi o adresă în acest sens primită de la Ministerul Educaţiei Naţionale. Numai bine,  -  Echipa EdSAL