Examene - Concursuri

Concursuri 7

Subcategorii

 • Evaluări Naționale la clasele a II-IV-VI-a

  In această categorie găsiți articole despre Evaluările Naționale ale elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

  Număr articole:
  0
 • Clasa a V-a

  În conformitate cu aliniatul 1, litera d), și aliniatul (6) art. 139 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar:

  (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: [...] ”examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în clasa a V-a.

  (6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele situaţii:
  a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;

  Înscrierile se fac la secretariatele unitățile școlare respective, sau online.

  Testarea pentru elevii înscriși la clase pentru care numărul cererilor depășește numărul de locuri se va susșine în data de 30 iunie 2020.

  Număr articole:
  3
 • Evaluare Națională la clasa a VIII-a

  In aceasta categorie gasiti articole despre Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a

  Număr articole:
  6
 • Admitere liceu

  În această categorie găsiți articole referitoare la admiterea în învățământul liceal

  Număr articole:
  20
 • Admitere profesională

  În această categorie găsiți articole referitoare la admiterea în învățământul profesional

  Număr articole:
  10
 • Bacalaureat

  In aceasta categorie gasiti articole despre examenul national de bacalaureat

  Număr articole:
  14
 • Competențe

  In aceasta categorie gasiti articole despre certificatele de competenta

  Număr articole:
  0
 • Atestate profesionale

  In aceasta categorie gasiti articole despre atestatele profesionale

  Număr articole:
  0
 • Titularizare - Mobilitate personal didactic

  Numărul de telefon al Departamentului de Resurse umane: 0268 511065

  Pentru comunicarea documentelor către Departamentul de Resurse Umane a fost creată adresa de email:

  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

  Pe această adresă vor transmite:
  - Dosare pentru toate etapele de mobilitate care implică acest lucru
  - Contestații la punctaje
  - Contestații note concursuri
  - Cereri de luare în evidență pentru pretransfer / detașări
  - Solicitări adeverințe mobilitate personal didactic
  - Alte documentele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic.

  Număr articole:
  40
 • Definitivat și grade didactice

  Pentru comunicarea documentelor către Comisia județeană de definitivare în învățământ a fost creată adresa de email:

  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

  Pe această adresă vor transmite:
  - Cererile pentru recunoașterea/echivalarea inspecției la clasă, în vederea participării la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ
  - Adeverințele de vechime, necesare completării dosarelor de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ
  - Adeverințele privind calificativele anuale, necesare completării dosarelor de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ
  - Adeverințele privind nota obținută la evaluarea portofoliului profesional
  - Copiile proceselor verbale, încheiate cu ocazia inspecțiilor de specialitate și ale fișelor de evaluare aferente
  - Cereri de retragere a înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ

  Pentru comunicarea documentelor pentru obținerea gradelor didactice către Compartimentul Dezvoltarea resursei umanea fost creată adresa de email:

  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  

  Pe această adresă se vor transmite:
  - Adeverințele de vechime, necesare completării dosarelor de înscriere la examenele pentru acordarea gradelor didactice
  - Adeverințele privind calificativele anuale, necesare completării dosarelor de înscriere la examenele pentru acordarea gradelor didactice
  - Copiile rapoartelor scrise încheiate la inspecțiile curente/speciale și ale fișelor de evaluare aferente
  - Cereri de retragere a înscrierii la examenele pentru acordarea gradelor didactice
  - Cereri pentru amânarea gradelor didactice

  Număr articole:
  13
 • Olimpiade

  In aceasta categorie gasiti articole despre Olimpiade

  Număr articole:
  7
 • Concursuri

  In aceasta categorie gasiti articole despre diverse concursuri

  Număr articole:
  4
 • Gradații de merit

  În această categorie sunt publicate documentele referitoare la gradațiile de merit.

  Număr articole:
  4
 • Simularile examenelor nationale

  În această categorie se găsesc informații referitoare la simulările examenelor naționale

  Număr articole:
  2