Președinte:      TRIPȘA Ovidiu Florin              - Inspector școlar general

Membri:            NEGRILĂ Ion                             - Inspector școlar general adjunct

SAVIN Nicolae                           - Inspector școlar general adjunct

ILIESCU Cornelia                       - Inspector școlar

AL-DERWESH Nela Mariana         - Inspector școlar

CIOCEANU Silviana Elena           - Inspector școlar

ZUGRAVU Mihaela                      - Inspector școlar

ZUBAȘCU ANDREICA Florica       - Inspector școlar

BUZULESCU Dana                      - Inspector școlar

ȚUCANU Daniela                        - Inspector școlar

POPA Mihaela                            - Director Casa Corpului Didactic

UNGAR Cristina                         - Contabil șef

DELIU Ovidiu                            - Consilier juridic

Secretar:          VLĂDĂU Ana Maria                    - Inspector școlar

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde