Zubaşcu-Andreica Florica

Curriculum și inspecție școlară

Selectați un contact:

Contact

Imagine contact

Inspector şcolar - Matematică

Mobil: 0730636935

Formular de contact

Trimiteți un email. Toate câmpurile cu * sunt obligatorii.

Informații diverse

Informații diverse:

Inspector şcolar - Matematică

Îndrumă, asistă, monitorizează şi evaluează procesul de predare - învăţare - evaluare din domeniul matematicii din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului educaţional. Identifică nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învăţământ colaborând cu organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean. Consiliază şi consultă personalul din subordine, cadrele didactice din unităţile de învăţământ în vederea îmbunătăţirii performanţelor de comunicare.

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde