ANUNȚ

CENTRUL SPECIAL PENTRU PROBA SCRISĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR

ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT

Desfășurarea PROBEI SCRISE (din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Brașov, sesiunea iunie-octombrie 2022) va avea loc la COLEGIUL NAȚIONAL ”ANDREI ȘAGUNA” BRAȘOV, în data de 8 septembrie 2022.

Acest anunț se afișează la sediul Inspectoratul Școlar Județean Brașov- Brașov, Șirul Ghe. Dima nr.4 și pe site-ul: http://isjbrasov.ro

Dorim mult succes tuturor candidaților!

 

     Inspector Școlar General,

 prof. Ovidiu-Florin TRIPȘA

 Întocmit,

Prof. Cornelia ILIESCU

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde