În perioada aprilie — septembrie 2023 activităţile extraşcolare (inclusiv proiectele educative) se vor desfăşura în conformitate cu:

▪ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OME nr.4183/2022;

• Ordinul M.E.C.I. nr.5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;

▪ Regulamentul activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, școlare şi extraşcolare (anexa 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3035/2012, cu modificările şi completările ulterioare).

Având în vedere aprobarea calendarelor competiţionale de către Ministerul Educaţiei, vă încurajăm să participați la concursurile cuprinse în CAEN 2023, conform regulamentelor care au fost centralizate la adresa electronică:

Link regulamente

 

În vederea asigurării egalităţii de şanse, diseminăm informaţiile referitoare la proiectele din CAEN în toate unităţile de învăţământ brașovene. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că unele proiecte au un grup ţintă bine definit (de exemplu numai elevi de la Palatul şi Cluburile Copiilor, preşcolari sau numai elevi din învăţământul liceal etc.). Se vor atenţiona organizatorii referitor la principiul nondiscriminării, iar în cazul în care numărul de participanţi înscrişi va depăși capacitatea de organizare, se vor organiza etape suplimentare de preselecţie. Lista tuturor proiectelor înscrise în CAEN 2023, cu detalii legate de organizare, poate fi accesată astfel:

Link date

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde