Stimati colegi, vă dorim succes și vă reamintim câteva din cerințele acestui concurs!

Documentele depuse ( fizic la registratura ISJ Brasov sau online) trebuie să respecte conditiile de inscriere:

- CV-ul( semnat pe fiecare filă), cazierul, adeverintele de vechime, adeverințe că a obţinut calificativele "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent -în original ( în cazul depunerii fizice) sau scan după documente originale( în cazul transmiterii online)

-celelalte documente din dosar trebuie toate certificate conform cu originalul de către conducerea unității școlare

- toate paginile se numerotează.

Condițiile de înscriere:

a)  candidatul face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b)  candidatul este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;

c) candidatul a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) candidatul nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) candidatul nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional

DEPUNEREA PORTOFOLIILOR

Depunerea portofoliilor la ISJ Brașoveste condiționată de parcurgerea etapei de selecție și admitere online.

28 decembrie 2020-04 ianuarie 2021

         Portofoliile se depun, în zilele lucrătoare (28,29,30,31 decembrie 2020 si 04 ianuarie 2021) , la secretariatul ISJ Brasov-cam.13:

10, 00-12, 00

sau

pot fi transmise prin poșta electronica la adresa:   Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  până la data de 04 ianuarie 2021, ora 16:30. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde