La etapa a II-a participă candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat

Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde