ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCPARE A CATEDRELOR/POSTURILOR VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR-2023

În atașament veți găsi repartizarea la unitățile școlare în funcție de disciplina de concurs solicitată în vederea susținerii inspecțiilor speciale/ probelor practice/ probelor orale și contactați uniățile școlare pentru a afla detalii legate de susținerea acestora.

Candidații care au cerul echivalarea mediei obținută la susținerea inspecțiilor la clasă, în cadrul examenului de definitivat 2023, în vederea notării inspecțiilor speciale, sunt rugați să contacteze unitatea școlară unde au fost repartizați, pentru a nu fi programați la inspecții

Programările pot fi modificate.

 

              

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde