Resursa 5

SUBIECT/CONȚINUT

Gruparea cuvintelor după grupuri de litere.

Grupurile de litere Ghi/ghi

PROFESOR/AUTOR

prof. înv. primar Fejér Anikó Mária

ABSTRACT

Completarea enunțurilor cu cuvinte potrivite care conțin grupul de litere Ghi/ghi.

BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE

Karp Ágnes, Makai Emese-Márta: Comunicare în limba română (manual pentru clasa a II-a), EDP, București, 2018

LINKUL RESURSEI

https://wordwall.net/hu/resource/1024950/grupul-de-litere-ghi-ghi


 

Resursa 4

SUBIECT/CONȚINUT

Gruparea cuvintelor după grupuri de litere.

Grupurile de litere ci, gi, chi, ghi.

PROFESOR/AUTOR

prof. înv. primar Fejér Anikó Mária

ABSTRACT

Exerciții cu grupurile de litere ci, gi, chi, ghi

BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE

Karp Ágnes, Makai Emese-Márta: Comunicare în limba română (manual pentru clasa a II-a), EDP, București, 2018

LINKUL RESURSEI

https://wordwall.net/hu/resource/1023742/ci-gi-chi-ghi


 

Resursa 3

SUBIECT/CONȚINUT

Gruparea cuvintelor după grupuri de litere

Grupurile de litere Ghi/ghi

PROFESOR/AUTOR

prof. înv. primar Fejér Anikó Mária

ABSTRACT

Fișe de lucru și jocuri interactive privind grupurile de litere Ghi/ghi

BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE

Karp Ágnes, Makai Emese-Márta: Comunicare în limba română (manual pentru clasa a II-a), EDP, București, 2018

LINKUL RESURSEI

https://wordwall.net/hu/resource/1024246/ghi-ghi


 

Resursa 2

SUBIECT/CONȚINUT: Perioada abecedară/ Sunete şi litere specifice limbii române
PROFESOR/AUTOR: Makai Emese-Marta
ABSTRACT
Elevii au de citit un text şi de rezolvat exerciţii de tipul: citirea cuvintelor şi a structurilor lexicale, scrierea cuvintelor care conţin litere specifice limbii române, despărţirea cuvintelor în silabe, formularea enunţurilor cu ajutorul unor cuvinte date, completarea enunţurilor cu cuvinte potrivite.
BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE
1. Karp, A., Makai, E.M. (2016): Comunicare în limba română. Auxiliar didactic pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, clasa a II-a, Editura Kreativ, Tg, Mureş, ISBN 978-606-646-418-5 (Patea I)
2. Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLILE ŞI SECŢIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

Link resursa

 


 

 

Resursa 1

SUBIECT/CONȚINUT: Perioada postabecedară/ Identificarea mesajului unui text citit
PROFESOR/AUTOR: Makai Emese-Marta
ABSTRACT
Elevii au de citit un text şi de rezolvat exerciţii legate de acesta. Tipurile de exerciţii sunt: formularea de răspunsuri la întrebări, identificarea variantelor corecte de răspuns, formularea de enunţuri cu ajutorul cuvintelor date, identificarea antonimelor unor cuvinte, stabilirea formei corecte a cuvintelor care conţin litere specifice limbii române, despărţirea cuvintelor în silabe, completarea unui dialog cu semne de puctuaţie.
BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE
1. Karp, A., Makai, E.M. (2016): Comunicare în limba română. Auxiliar didactic pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, clasa a II-a, Editura Kreativ, Tg, Mureş, ISBN 978-606-646-418-5 (Patea I)
2. Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLILE ŞI SECŢIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013


LINK RESURSA


 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde