Resursa 1

SUBIECT/CONŢINUT: Lb. engleză, Lb. maghiară, Matematică, Istorie, Ed. fizică

PROFESOR/AUTOR: Soos Anna-Mária, Héjja Izolda, Colegiul NaționalÁprily Lajos” Braşov

ABSTRACT

 • Cerinţe:
 • Culegere de texte pentru dictare Szabályok és tollbamondások, Editura Jedlik, Nyíregyháza, 2015
 • Manualul de Matematică cl. a IV-a, Editura Art, București, 2018
 • Caiet special Számok bűvöletébenitura Corvin, Deva, 2016
 • https://wordwall.net/
  • Lb. maghiară -scrierea corectă a unui text după dictare, apoi alcătuirea unor enunțuri pe baza unor imagini
  • Matematică -rezolvarea unor exerciții de matematică folosind ordinea corectă a operațiilor
  • Istorie- folosirea corectă a unor cuvinte, expresii specifice

BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE:

LINK-UL RESURSEI:

https://padlet.com/soos_anamaria/8xscibko5huc


 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde