Președinte:      TRIPȘA Ovidiu Florin              - Inspector școlar general

Membri:            SAVIN Neculai                            - Inspector școlar general adjunct

MOLNAR Ștefania                       - Inspector școlar general adjunct

BUCUR Ariana Oana                   - Inspector școlar general adjunct

ILIESCU Cornelia                       - Inspector școlar

ARON Dana                               - Inspector școlar

CIOCEANU Silviana Elena           - Inspector școlar

ZUGRAVU Mihaela                     - Inspector școlar

ZUBAȘCU ANDREICA Florica      - Inspector școlar

BACIU Silvia Maria                    - Inspector școlar

CHIVĂREAN Delia                      - Director Casa Corpului Didactic

UNGAR Cristina                         - Contabil șef

DELIU Ovidiu                            - Consilier juridic

Secretar:          BOGHICI Cezar                         - Inspector școlar

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde